Trener warsztatu dramowego

Strona główna / Certyfikacja / Trener warsztatu dramowego

To osoba, która ma zaawansowane umiejętności dramowe i świadomie łączy je z wiedzą i umiejętnościami trenerskimi.

1. Ma wiedzę, umiejętności i doświadczenie w zakresie pracy metodą dramy, w tym:

 • zna podstawowe i zaawansowane techniki dramowe,
 • ma umiejętności umożliwiające kierowanie procesem dramowym w taki sposób, by móc prowadzić dramę właściwą,
 • umie dobierać techniki dramowe do potrzeb odbiorców i celów warsztatu,
 • umie tworzyć scenariusze zajęć, w których wykorzystuje metodę dramy jako metodę wiodącą,
 • zna i rozumie filozofię pracy metodą dramy w ujęciu Drama Way ze szczególnym uwzględnieniem roli prowadzącego dramę.

2. Ma wiedzę, umiejętności i doświadczenie trenerskie; rozumie specyfikę procesów grupowych i ról grupowych. Świadomie definiuje swoją rolę w prowadzeniu grup.

3. Przestrzega zasad etycznych trenerów pracujących z grupami (zebranych w Kodeksie Etyki PTP).

Doświadczenie w pracy z grupą przed przystąpieniem do procesu certyfikacji

Kandydat/ka powinien/na posiadać:

 • udokumentowane doświadczenie trenerskie w pracy z grupą metodami aktywnymi w wymiarze nie mniejszym niż 120h

Odbyte szkolenie (w tym z zakresie dramy) przed przystąpieniem do procesu certyfikacji

Kandydat/ka powinien/na ukończyć:

  • Szkołę Trenerów Dramy Drama Way
  • lub inne szkolenie w zakresie metody dramy i pracy z grupą akceptowane przez Drama Way (liczba godzin szkoleniowych niemniejsza niż 240, liczba godzin szkolenia w zakresie dramy niemniejsza niż 120). W przypadku ukończenia szkoleń innych niż Szkoła Trenerów Dramy Drama Way przed przystąpieniem do procesu certyfikacji wymagane jest dodatkowe spotkanie z osobą odpowiedzialną za certyfikację ze strony Drama Way.

  Wymagania wobec Kandydata/tki przystępujących do procesu certyfikacji

  Kandydat/ka powinien/na:
   

  1. Przeprowadzić dwa warsztaty z wykorzystaniem metody dramy jako metody wiodącej (minimalny czas trwania jednego warsztatu to 14 h). Warsztaty powinny być prowadzone wg autorskich scenariuszy.

  2. Przedłożyć opinię osób superwizujących:

  • warsztat powinien być objęty superwizją Superwizora Metody Dramy z listy Drama Way.

  3. Wypełnić odpowiedni formularz aplikacyjny.

  Osoba odpowiedzialna za proces:

  Aldona Żejmo-Kudelska
  e-mail: aldona.kudelska@dramaway.pl
  tel. 607 937 719

  Opłata:

  300 PLN - przy uzyskiwaniu rekomendacji
  150 PLN - każdorazowo przy jej przedłużaniu (co 3 lata)

  Ten etap jest już za Tobą? Sprawdź, jakie kryteria musisz spełnić, aby zostać superwizorem metody dramy!