Otwarte szkolenia z metody dramy

Wkrótce rozpoczynamy rekrutację na X edycję Szkoły Trenerów Dramy!

Strona główna / Oferta / Otwarte szkolenia z metody dramy

 

TRENING TEATRU FORUM - 30.06-04.07.2022!

 

 

Interesuje Cię teatr jako narzędzie zmiany społecznej? Chciałbyś stworzyć swój własny spektakl teatralny oparty o historie uczestników? Myślisz, że spektakl teatralny może być formą dialogu z publicznością? Wierzysz, że można tworzyć nieobojętny teatr, w którym każdy może mieć głos, być sobą? Szukasz sposobów na zaangażowanie uczestników w tworzenie spektakli i przywrócenie własnej pracy poczucia sensu i ciekawości?

Trening Teatru Forum to autorskie szkolenie Drama Way, które zostało stworzone w oparciu o nasze 15-letnie doświadczenie tworzenia i wykorzystywania Teatru Forum w pracy z młodzieżą i dorosłymi m.in w szkołach, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach dla cudzoziemców, jednostkach wojskowych, więzieniach.

Metody, które wprowadzamy w trakcie Treningu mają zastosowanie w:

 • ćwiczeniu kompetencji/umiejętności społecznych (szczególnie tych związanych z komunikacją, stawianiem granic, rozwiązywaniem konfliktów),
 • debacie społecznej, wprowadzaniu zmiany poprzez spotkanie i dialog (np. w relacjach nauczyciel- uczeń),
 • integracji i budowaniu kapitału społecznego (np. w pracy z mniejszościami, grupami wykluczonymi),
 • rozwoju wewnętrznym (szczególnie wokół takich tematów jak moc wewnętrzna).

Uczestnictwo w Treningu nie wymaga posiadania umiejętności aktorskich, doświadczenia teatralnego czy znajomości Teatru Forum. W naszym zamierzeniu warsztaty mają być radosnym i ciekawym wprowadzeniem w tematykę Teatru Forum wszystkich tych, którzy zainteresowani są wykorzystaniem teatru jako narzędzia debaty i zmiany społecznej lub/i rozwojem własnym.

Na szkolenie zapraszamy zarówno osoby rozpoczynające swoją przygodę z Teatrem Uciśnionych i pracą Augusto Boala, jak i mające już doświadczenie w tym obszarze.

Trening ma charakter praktyczny - w trakcie warsztatów pracujemy metodami Augusto Boala i tworzymy z uczestnikami „wzorcowe” sceny Teatru Forum. Trening kończy się prezentacjami scen dla członków grupy (oraz ewentualnie zaproszonych gości czy przyjaciół – na życzenie uczestników).

Zapraszamy w szczególności:

 • trenerów,
 • aktywistów społecznych, osoby pracujące z grupami defaworyzowanymi/wykluczonymi (np. bezdomnymi, więźniami, cudzoziemcami, niepełnosprawnymi),
 • aktorów, reżyserów, praktyków teatru m.in. instruktorów teatralnych i dramy,
 • osoby pracujące z młodzieżą (w tym nauczycieli, wychowawców, pedagogów),
 • inne osoby zainteresowane tą metodą pracy, rozwojem własnym.

Trening jest też uwzględniany w procesie certyfikacji Drama Way.

Cele:

Celem Treningu jest nabycie własnego doświadczenia w zakresie pracy metodą Teatru Forum, w tym rozwój wiedzy i umiejętności w obszarze tworzenia Teatru Forum.

Osoba, która ukończy szkolenie:

 • pozna metodykę pracy metodą Teatru Forum,
 • stworzy mini-spektakl Teatru Forum,
 • zdobędzie osobiste doświadczenie uczestnictwa w grupie Teatru Forum,
 • otrzyma zniżkę na zakup książki „Gry dla aktorów i nieaktorów” Augusta Boala - podręcznika dla osób chcących wykorzystywać metody teatralne w pracy z grupą.

Struktura Treningu i metody pracy:

W trakcie pierwszych dni szkolenia uczestnicy wezmą udział w grach i ćwiczeniach opracowanych przez Augusto Boala, a skoncentrowanych wokół integracji grupy, tworzenia klimatu zaufania, poszukiwania mocy oraz grach i ćwiczeniach teatralnych wzmacniających umiejętności sceniczne i reżyserskie. W trakcie kolejnych dni pracując w grupach roboczych m.in. technikami Teatru Obrazu stworzą sceny Teatru Forum, które na zakończenie zostaną zaprezentowane pozostałym uczestnikom.

W trakcie Treningu korzystać będziemy z następujących metod pracy z grupą:

 • praca warsztatowa technikami Teatru Uciśnionych,
 • mini-wykłady,
 • praca w małych grupach,
 • dyskusja na forum grupy.

Formuła pracy:

 • 30.06.2021(czwartek) w godzinach: 9:30 -17:00
 • 01.07.2022(piątek) w godzinach: 9:30 -17:00
 • 02.07.2022 (sobota) w godzinach: 9:30 -17:00
 • 03.07.2022 (niedziela) w godzinach: 9:30 -17:00
 • 04.07.2022 (poniedziałek) w godzinach 9:30 -17:00

Prawie 40 godzin pracy na sali szkoleniowej oraz praca własna związana z czytaniem artykułów poleconych przez prowadzących oraz fragmentów książki „Gra dla aktorów i nie aktorów” A. Boala, które zostaną omówione podczas warsztatów (min. dramaturgia oraz rola Dżokera w TF).

Wypowiedź uczestniczki szkolenia "na żywo":

"Trening Teatru Forum był dla mnie bardzo ważnym życiowym doświadczeniem. Doświadczyłam bardzo dużo; emocji, refleksji, kontaktów z innymi z ludźmi, zainteresowanymi tak jak ja aktywnymi metodami pracy z grupą, teatrem. Ważne tematy, ważne spotkania, ważne rozmowy. A przy tym - dobra zabawa. Połączenie profesjonalnie prowadzonego szkolenia z zabawą - to było niesamowite przeżycie. Stworzyliśmy spektakl Teatru Forum - nie wierzyłam, ze nam się uda, a jednak sie udało! Dostałam świetne narzędzie do pracy z grupami - pracuję w szkole i już wiem, ze skorzystam z tej metody nie tylko w trakcie zajęć teatralnych, ale również na lekcjach przedmiotowych i wychowawczych. Atmosfera, klimat szkolenia - mistrzostwo świata. Po prostu super."

Wypowiedź uczestniczki szkolenia "na zoom":

"Na warsztaty Teatru Forum czekałam ... prawie rok. Bardzo zależało mi, aby pojechać do Warszawy i na miejscu skorzystać ze szkolenia. Miało ono odbyć się najpierw w czerwcu, a potem w sierpniu. Cóż pandemia nas nie rozpieszcza - do stolicy nie dotarłam. Jednakże kiedy dowiedziałam się o możliwości odbycia warsztatów zdalnie w listopadzie moje uczucia były trochę mieszane- " Czy to ma sens? Czy to się uda?"- zadawałam sobie pytania.  Postanowiłam dać sobie szansę i doświadczyć takiej formy pracy. To był czas spędzony naprawdę bardzo, bardzo wartościowo! Czego tam nie było: ciekawe rozgrzewki, rundki, budowanie postaci, wtapianie się w postać, propozycje książek do przeczytania, a na końcu wystawienie naszej sztuki! A wszystko to prowadzone w bezpiecznej atmosferze poszanowania drugiego człowieka! Profesjonalizm i przygotowanie merytoryczne trenerów zachwycił mnie bardzo. Jeszcze bardziej zachwycili mnie oni sami- tak po prostu  jako wspaniali, otwarci na zjawiska społeczne oraz relacje ludzie! Gorąco polecam!"

Prowadzący:

Miejsce:

Sala szkoleniowa Drama Way:
ul. Chocimska 12 m. 4, Mokotów - Warszawa

Opłaty:

 • 1.000 PLN
 • Przy zgłoszeniu dwóch osób wspólnie oferujemy 10% zniżki dla każdej z nich. 

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w Treningu,
 • zaświadczenie o odbyciu Treningu,
 • gorące napoje podczas przerw.

Informacje i zgłoszenia:

W celu zapisania się na szkolenie prosimy o napisanie maila ze zgłoszeniem na adres: aldona.kudelska@dramaway.pl

Informacji udziela:

Aldona Żejmo-Kudelska, aldona.kudelska@dramaway.pl, tel. 607 937 719

Jarek Rebeliński, tel. 603 063 428

Zapisy przyjmujemy do 17.06.2022. Ilość miejsc na Treningu ograniczona.

 

Zachęcamy do przeczytania artykułów i publikacji napisanych przez Aldonę Żejmo-Kudelską i Marię Deptę na temat Teatru Forum:

 

**********************************************************************************************

 

BOAL NA WARSZTATACH 

 

Interesuje Cię wykorzystanie techniki teatralnych w pracy z grupą, ale nie jesteś reżyserem i nie będziesz tworzył/a spektakli? Chcesz poznać gry i ćwiczenia stworzone przez brazylijskiego praktyka teatralnego Augusto Boala? Jesteś trenerem umiejętności miękkich i poszukujesz nowych ciekawych i sprawdzonych metod pracy? Interesują Cię takie tematy jak system, status, moc wewnętrzna?

Szkolenie „Boal na warsztatach” adresowane jest do trenerów i innych osób pracujących z grupami pragnących poznać możliwości wykorzystania metod Augusto Boala w pracy warsztatowej. Augusto Boal (1931-2009) to nominowany do pokojowej nagrody Nobla jeden z najważniejszych reżyserów teatralnych Ameryki Łacińskiej, wizjoner i teoretyk teatru zaangażowanego społecznie, dramaturg, pisarz i nauczyciel, twórca szkoły teatralnej zwanej Teatrem Uciśnionych (do której należą m.in. Teatr Forum, Teatr Obrazu, Teatr Niewidzialny) Obecnie metody stworzone przez Augusto Boala stosowane są w ponad 70 krajach, często bardzo odmiennych kulturowo (jak np. Peru, Indie i Szwecja).

Na warsztatach zostaną zaprezentowane i przećwiczone metody i techniki, które można wykorzystać na:

 • klasycznych szkoleniach/warsztatach edukacyjnych z umiejętności miękkich (m.in. poruszających tematy komunikacji, rozwiązywania konfliktów, struktury organizacji),
 • pogłębionych warsztatach rozwojowych (tematy: związane z mocą wewnętrzną, miejscem w systemie).

„Boal na warsztatach” to autorskie szkolenie trenerek i superwizorek Centrum Szkoleń i Rozwoju Drama Way, Aldony Żejmo - Kudelskiej i Marii Depty, które już od 15 lat z powodzeniem stosują metody Augusto Boala. Szkolenie zostało po raz pierwszy zrealizowane w 2018 r. Szkolenie jest uwzględniane w procesie certyfikacji Drama Way.

Struktura warsztatu i metody pracy:

Dwa pierwsze dni szkolenia prowadzone będą metodami warsztatowymi. W ich trakcie zostanie zaprezentowanych ok. 20 gier i ćwiczeń koncentrujących  się wokół tematów: integracja, status, moc wewnętrzna, hierarchia, struktura i organizacja.

Po każdej sekwencji ćwiczeń zostaną omówione cele, efekty i możliwości/rekomendacje do ich zastosowania z konkretnymi grupami odbiorców.

Dodatkowo każdy z uczestników otrzyma zniżkę na książkę Augusto Boala „Gry dla aktorów i nieaktorów” zawierającą wybór ponad 400 najbardziej znanych gier i ćwiczeń, z powodzeniem stosowanych nie tylko przez aktorów, ale także trenerów, nauczycieli czy terapeutów.

Trzeciego dnia zostanie wprowadzony element treningowy. Przy wsparciu i pod superwizją prowadzących, uczestnicy/czki przeprowadzą dla reszty grupy wybrane ćwiczenie wraz z jego pogłębionym omówieniem.

W trakcie szkolenia:

odbędzie się także mini wykład przedstawiający postać Augusto Boala w szerszym - historycznym i edukacyjnym kontekście,

osoby zainteresowane będą mogły obejrzeć film dotyczący metod Augusto Boala.

Korzystać będziemy z następujących metod pracy z grupą:

 • warsztaty teatru i dramy,
 • elementy treningowe,
 • projekcja filmów,
 • wykłady,
 • elementy superwizji.

Cele:

 • poznanie i przećwiczenie gier i ćwiczeń Augusto Boala - poszerzenie skarbczyka/walizki trenerskiej o nowe, niekonwencjonalne i angażujące narzędzia/metody pracy z grupą,
 • pogłębienie wiedzy na temat prowadzenia warsztatów/szkoleń z wykorzystaniem metod teatralnych, w tym kryteriów ich doboru do danej grupy,
 • wzmocnienie kompetencji uczestników w obszarze samodzielnego wyboru, prowadzenia i omawiania ćwiczeń i gier teatralnych.

Osoba, która ukończy szkolenie:

 • pozna zestaw ok. 20 - tu nowych ćwiczeń teatralnych  służących m.in. integracji grupy, de-automatyzacji, gier statusowych możliwych do zastosowania w różnych obszarach tematycznych,
 • będzie umiała w bezpieczny i angażujący sposób przeprowadzić wybrane przez siebie gry i ćwiczenia teatralne,
 • poszerzy wiedzę na temat zasad bezpiecznego prowadzenia ćwiczeń z wykorzystaniem roli, w których momentach warsztatu stosować dane gry i ćwiczenia teatralne, jakie są ich cele i efekty.

Szkolenie jest też uwzględniane w procesie certyfikacji Drama Way. 

Prowadzący:

Aldona Żejmo - Kudelska

Z opinii osób, które wzięły udział w szkoleniu:

"Świetni prowadzący, świetna grupa, świetna struktura, świetne tematy, stuprocentowa klasa."

Poczułam swoją moc :) Mogłam przećwiczyć z innymi wszystkie ciekawe ćwiczenia z książki Boala.

"Pierwszego dnia zadałam pytanie, czy drama to odpowiednia droga. Teraz wiem, że tak. Dziękuję!"

Cena:

cena regularna szkolenia - 600 PLN

Szkolenie odbywać się w siedzibie Drama Way w Warszawie na Górnym Mokotowie, ul. Chocimska 12/4.

Szkolenie zostało przełożone z powodu sytuacji epidemiologicznej. O nowym terminie szkolenia będziemy informować za pośrednictwem strony www i Facebooka. Wszystkie osoby, które są zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu zapraszamy do wypelnienia formularza, który jest dostępny TUTAJ

Informacji udziela Aldona Żejmo-Kudelska, aldona.kudelska@dramaway.pl, tel. 607 937 719. 

 

**********************************************************************************************

 

TRENING DRAMOWY DLA TRENERÓW

 

 

Autorskie szkolenie trenerek i superwizorek Centrum Szkoleń i Rozwoju Drama Way, Aldony Żejmo - Kudelskiej i Marii Depty, nieprzerwanie realizowane od 2011 roku. Podczas wielu już edycji Treningu ponad setka osób podniosła swe kompetencje trenerskie i poznała nowe techniki pracy z grupą. Program Treningu w dużej mierze koncentruje się wokół samodzielnej pracy uczestników - tworzenia narzędzi dramowych i scenariuszy zajęć - przy wsparciu superwizorów metody dramy Drama Way. Uczestnicy Treningu wzmacniają swoje kompetencje trenerskie, tworzą własne narzędzia dramowe oraz prowadzą dramę pod superwizją ekspertów. Trening jest uwzględniany w procesie certyfikacji Drama Way

Struktura Treningu i metody pracy:

Dwa pierwsze dni Treningu prowadzone będą metodami warsztatowymi, podczas których uczestnicy poznawać będą narzędzia dramy. Trzeciego dnia, przy wsparciu prowadzących, uczestnicy stworzą własne narzędzia dramowe oraz fragmenty zajęć wykorzystujących metodę dramy. Dwa ostatnie dni będą klasycznym teningiem - uczestnicy będą prowadzili wybrane fragmenty wypracowanych wcześniej scenariuszy pod superwizją, z sesją informacji zwrotnych od pozostałych uczestników Treningu. Osobom zainteresowanym przesyłamy - na życzenie - szczegółowy program szkolenia.

Korzystać będziemy z następujących metod pracy z grupą:

 • warsztaty dramy,
 • praca w grupie treningowej,
 • dyskusje.

Cele

 • wzmocnienie kompetencji uczestników w obszarze stosowania metody dramy w pracy z grupą,
 • przygotowanie i sprawdzenie działania wypracowanych podczas Treningu narzędzi dramowych i fragmentów scenariuszy zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metody,
 • stworzenie przestrzeni do wzajemnej inspiracji i wymiany doświadczeń pomiędzy osobami chcącymi wzbogacić swój warsztat trenerski o metodę dramy.

Osoba, która ukończy Trening będzie:

 • znała zasady bezpiecznej pracy z rolą,
 • umiała stworzyć narzędzia dramowe dostosowane do celu zajęć i potrzeb grupy,
 • umiała stworzyć scenariusze zajęć z wykorzystaniem narzędzi dramowych lub dramy jako metody wiodącej,
 • była świadoma swoich mocnych stron oraz obszarów do rozwoju w prowadzeniu dramy.

Trening jest też uwzględniany w procesie certyfikacji Drama Way

Z opinii osób, które ukończyły Trening:

„Jestem pod wrażeniem Treningu - skorzystałam wiele z obserwacji prowadzących, miałam także możliwość sprawdzenia siebie, swoich umiejetności. Teraz wiem, co to znaczy drama i praca tą metodą” - trenerka

Jestem bardzo zadowolony ze spędzonego na Treningu czasu. Super-kreatywne ćwiczenia, wysoki poziom prowadzących, atmosfera komfortu i bezpieczeństwa. Polecam każdemu, kto ma ochotę zacząć przygodę z prowadzeniem szkoleń, jak i tym, którzy mają już doświadczenie ale chcą poszerzyć swój warsztat - coach

„Dawno tak dobrze się nie bawiłam. Dawno tak dobrze się nie czułam. Dawno (a może i na żadnym wcześniejszym szkoleniu) nie działałam z taką korzyścią dla samej siebie i swojego warsztatu pracy” - nauczycielka

Informacje

Trening został przełożony z powodu sytuacji epidemiologicznej. O nowym terminie szkolenia będziemy informować za pośrednictwem strony www i Facebooka. 

Cena:

 • cena regularna treningu - 1100 PLN

Proponowany program szkolenia jest przewidziany dla grupy 8 osób. W przypadku rezygnacji/zgłoszenia się mniejszej ilości osób prowadzący zaproponują formułę szkolenia dostosowaną do mniejszej ilości uczestników. Ewentualne zmiany nie będą miały wpływu na realizację programu merytorycznego szkolenia.

Informacji udziela Aldona Żejmo-Kudelska, aldona.kudelska@dramaway.pl, tel. 607 937 719.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z Treningu, który odbył się w 2019 roku.

 

*********************************************************************************************

 

WEEKEND DŻOKERSKI - TRENING PRACY DŻOKERA W TEATRZE FORUM  - 27-29.08.2021

Często po ukończeniu kursów/szkoleń z Teatrem Forum uczestnicy i uczestniczki stoją przed kolejnymi pytaniami, m.in:  Jak poprowadzić spektakl Teatru Forum? Jak angażować publiczność? Jak rozpocząć i zakończyć spektakl Teatru Forum? Kim tak naprawdę jest Dżoker? Jaką pełni funkcję w trakcie spektaklu?  Z doświadczania wiemy, że próby odpowiedzi są znacznie łatwiejsze niż próby wprowadzenia zdobytej wiedzy w życie. Dlatego wychodząc naprzeciw potrzebom zaproszamy osoby chcące rozwijać swoje kompetencje prowadzenia spektaklu Teatru Forum na trzy dni intensywnej pracy, poświęconej wyłącznie osobie Dżokera.

Dżoker jest pomostem pomiędzy aktorami i widownią, bywa mediatorem i agitatorem, wprowadza zasady,  czuwa nad procesem; ułatwia a czasem utrudnia widowni wybór najlepszego rozwiązania. Rola Dżokera nie ogranicza się tylko do prowadzenia spotkania.  Dżoker jest centralną osoba w przedstawieniu, która czuwa nad każdą minutą działania - od momentu wejścia widowni do momentu jej wyjścia. Zadaje pytania, jest bacznym obserwatorem, uczestniczy w metamorfozie widza w tzw. widzo-aktora, towarzyszy interwencjom, pracuje jednocześnie na kilku poziomach: atmosfery, komunikacji, pracy z aktorami na scenie. Bycie Dżokerem wymaga dużych umiejętności pracy z grupą, dbania o atmosferę i dynamikę spotkania, reagowanie na sytuacje konfliktowe mogące utrudniać przebieg procesu.

Nasz intensywny weekend dżokerski adresowany jest głownie do osób posiadających podstawową wiedzę i doświadczenie pracy z metodą Teatru Forum (jako uczestnik/widz/osoba prowadząca) i/lub stosujące techniki pracy Augusto Boala. 

Jest to autorskie szkolenie Marii Depty i Jarosława Rebelińskiego doświadczonych dżokerów związanych z Drama Way,  od 15 lat stosujących Teatr Forum i inne techniki Teatru Uciśnionych w pracy z różnymi grupami odbiorców (m.in. wychowankami MOW/MOS, liderami młodzieżowymi, uchodźcami, kobietami doświadczającymi przemocy, żołnierzami , osobami osadzonymi). 

Celem szkolenia jest wzmocnienie kompetencji uczestniczek i uczestników w obszarze samodzielnego prowadzenia spektakli Teatru Forum.

Osoba, która ukończy szkolenie:

 • pogłębi wiedzę na temat struktury sesji Teatru Forum, będzie wiedziała jaka jest rola Dżokera podczas poszczególnych części spotkania Teatru Forum,
 • zdobędzie osobiste doświadczenie prowadzanie fragmentu spektaklu Teatru Forum,
 • dowie się jak pobudzać aktywności widowi,
 • pozna i przećwiczy różne sposoby reagowania w tzw. sytuacjach trudnych, np. kiedy publiczność jest bardzo podbudzaona lub milcząca,
 • będzie świadoma cech i kompetencji, które powinien posiadać Dżoker,
 • będzie wiedziała jak rozpocząć oraz jak i kiedy zakończyć sesje Teatru Forum.

Struktura warsztatu i metody pracy

Dwa pierwsze dni szkolenia (prowadzone metodami warsztatowymi) będą miały na celu ustrukturalizowanie procesu związanego z przebiegiem spotkania forumowego, omówieniu cech i kompetencji Dżokera, nauczeniu się rozgrzewek z widownią. Na każdym etapie pracy będziemy omawiać cele, efekty i możliwości/rekomendacje związane z rolą Dżokera oraz pracy z konkretnymi grupami odbiorców/widzów. Pod koniec drugiego i trzeciego dnia zostanie wprowadzony element treningowy. Przy wsparciu i pod superwizją prowadzących, uczestnicy/czki w roli Dżokera poprowadzą wybrane elementy spektaklu.

Korzystać będziemy z następujących metod pracy z grupą:

 • warsztaty teatru i dramy,
 • elementy treningowe,
 • projekcja filmów,
 • wykład,
 • elementy superwizji.

Szkolenie jest też uwzględniane w procesie certyfikacji Drama Way. 

Prowadzący:

***********************************************************************************************

 

RAINBOW OF DESIRE

WARSZTAT MISTRZOWSKI Rainbow of Desire – wprowadzenie do teatru i  terapii Augusto Boala 

"Rainbow of Desire" to stworzona przez Augusto Boala koncepcja wykorzystania metod teatralnych w pogłębionej pracy z grupą. Na metodę tą składa się zestaw ćwiczeń, technik i gier teatralnych stosowanych w celu identyfikacji, analizy a także pracy z tzw. "wewnętrznym uciśnieniem".

Udział w szkoleniu umożliwia uczestnikom:

 • zrozumienie filozofii pracy metodą „Rainbow of Desire”,
 • uchwycenie różnic i podobieństw z Teatrem Forum,
 • praktyczne wykorzystanie zaprezentowanych technik, gier i ćwiczeń w pracy z grupą terapeutyczną lub podczas spektaklu.

Warsztat skierowany jest do praktyków i teoretyków Teatru Forum, dramy i innych metod parateatralnych, a także do osób związanych z poniższymi dyscyplinami:

 • praca z grupą,
 • edukacja,
 • rozwiązywanie konfliktów,
 • zdrowie psychiczne i szeroko rozumiany rozwój osobisty,
 • budowanie społeczności lokalnych,
 • dramaterapia.

Metody pracy stosowane podczas szkolenia to wykład i warsztat. Kurs prowadzi Adrian Jackson – dyrektor artystyczny Cardboard Citizens, tłumacz książki, współpracownik i przyjaciel Augusto Boala oraz wieloletni praktyk dramy.
 

Ostatni warszat Rainbow of Desire odbył się w październiku 2017 roku. O kolejnym planowanym warsztacie będziemy informować na bieżąco.