Cele

Podnosząc kwalifikacje w Szkole Trenerów Dramy wchodzisz na scieżkę umożliwiającą zostanie certyfikowanym Trenerem Dramy.

1. Rozwój osobisty trenerów - poszerzenie świadomości siebie jako najważniejszego narzędzia pracy z grupą poprzez:

  • uczestnictwo w Grupie Rozwoju Osobistego i Treningu Interpersonalnym.

2. Pogłębianie kompetencji trenerskich poprzez:

  • stworzenie, przeprowadzenie oraz poddanie superwizji autorskiego warsztatu,
  • udział w warsztatach poświęconych metodyce pracy trenera i poszukiwaniu własnego stylu trenerskiego.

3. Pogłębienie wiedzy poprzez uczestnictwo w cyklu interdyscyplinarnych wykładów z zakresu:

  • procesu grupowego i dynamiki pracy z grupą,
  • filozoficznych, psychologicznych i pedagogicznych podstaw metody dramy.

4. Kompleksowe kształcenie metodyczne poprzez rozwijanie wiedzy i umiejętności w zakresie:

  • różnorodnych sposobów pracy i narzędzi dramowych,
  • różnych możliwości zastosowania danej techniki – w zależności od grupy i kontekstu.

Zobacz program szkoły i opinie absolwentów