Strona główna / Zespol / Jarosław Rebeliński

Jarosław Rebeliński

trener

Trener, teatrolog, edukator dramy i teatru. Absolwent AT w Warszawie na Wydziale Wiedzy o Teatrze. Ukończył „Drama w edukacji” (ODN w Warszawie), „Kurs kwalifikacyjny dla edukatorów dramy” (Polski Ośrodek ASSITEJ) oraz kurs Teatru Forum (Fundacja Drama Way), projekt: „Więcej niż teatr” (Instytut im. Jerzego Grotowskiego), warsztat mistrzowski Teatru Forum z Adrianem Jacksonem, szkolenie „Rainbow of desire”. W 2018 rozpoczął współpracę z Teatrem Playback Self 3.0, łączącym techniki teatralne i psychodramatyczne. Prowadzi zajęcia z arteterapii dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi (współpraca z Fundacją „Ja też”, PSONI oraz Teatr Razem). Przez dziesięć lat był Kierownikiem Teatru w Gdańskim Archipelagu Kultury, w którym realizował autorskie projekty: Projekt Drama, Teatr Forum, koordynował działania na rzecz mieszkańców dzielnic Gdańska, tworzył teatr ze społecznością lokalną. W latach 2009-2016 wykładowca w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej na Wydziale Pedagogiki. Prowadził szkolenia dla wielu organizacji m.in. MOPR Gdańsk/Spot/Gdynia, ECS, SWPS w Warszawie, Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej w Warszawie, Fundacji Centrum Solidarności.