Strona główna / Zespol / Maria Depta

Maria Depta

superwizor

Superwizor metody dramy z ponad siedemnastoletnim doświadczeniem, trenerka i dżokerka Teatru Forum, trenerka warsztatu rekomendowana przez PTP, nauczycielka akademicka, fundatorka i wice-prezes Fundacji Edukacji i Kultury Drama Way.

Ma za sobą ponad 7000 godzin pracy z grupą. Ukończyła roczny kurs Dramy Stosowanej w Exeter University (Wielka Brytania), Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW oraz Pomagisterskie Dzienne Studium Dziennikarstwa UW. Jest absolwentką Szkoły Trenerów biznesu FRDL i wielu polskich i zagranicznych kursów i szkoleń specjalistycznych z zakresu pracy z grupą, dramy i Teatru Zaangażowanego Społecznie. Od 2002 tworzy i realizuje warsztaty, szkolenia, społeczne i edukacyjne i profilaktyczne projekty Teatru Zaangażowanego Społecznie adresowane do różnych grup odbiorców (m.in. uchodźców, nauczycieli, trenerów, żołnierzy, seniorów, wychowanków i wychowawców MOWów i
MOSów, więźniów, liderów, osób niepełnosprawnych, aktorów).

Jest współtwórcą, trenerem i superwizorem Szkoły Trenerów Dramy Drama Way oraz autorką wielu artykułów na temat Teatru Zaangażowanego Społecznie. W latach 2005- 2019 była pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Pedagogium w Warszawie, gdzie prowadziła m.in. kursy "Socjodrama”,"Techniki dramowe", "Dramowe projekty w twórczej resocjalizacji", „Dynamika małej grupy”. Współpracowała także z innymi uczelniami (m.in. UW, SWPS) oraz z wieloma organizacjami, m.in. Centrum Praw Kobiet (m.in. współprowadząc grupy teatralno-terapeutyczne dla kobiet doświadczających przemocy), Domem Spotkań z Historią, domami kultury, bibliotekami. W latach 2004-2010 działała na rzecz Stowarzyszenia Praktyków Dramy STOP-KLATKA (m.in. jako Przewodnicząca Rady Programowej i członek Zarządu). Od 2019 roku jest kierowniczką Wydziału Resocjalizacji i Socjoterapii Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Od 2011 roku tworzy Drama Way, gdzie prowadzi treningi i szkolenia z zakresu wykorzystania dramy i teatru w pracy z grupą oraz realizuje warsztaty i projekty według metodologii Teatru Uciśnionych (m.in. projekt To Mi Gra), Teatru ze Społecznością (m.in. projekt Art Generacje) i Teatru w Edukacji (m.in. projekt Wielogłos). Specjalizuje się w metodzie Teatru Forum. W latach 2012-2017 była kierowniczką merytoryczną  Kursu Teatru Forum.

Obecnie jest w trakcie szkolenie drugiego stopnia na dramaterapeutkę. Lubi wyprawy rowerowe, bliska jest jej filozofia, szczególnie stoicyzm :)

e-mail: maria.depta@dramaway.pl
tel.: 606 617 867