FAQ

Strona główna / Drama / FAQ

O metodzie dramy

Co drama ma wspólnego z teatrem? 

Drama nie jest teatrem choć łączy się z odgrywaniem ról. Prowadzący, który wykorzystuje metodę dramy realizuje przede wszystkim cele związane z edukacją i rozwojem osobistym uczestników - efekt artystyczny jest tutaj drugorzędny. W metodzie dramy nie istnieje tradycyjny podział na aktorów i widzów; celem odgrywanych scenek jest doświadczenie roli (proces wewnętrzny), a nie jej zaprezentowanie. W dramie nie istnieje także gotowy scenariusz- powstaje on raczej podczas swobodnej improwizacji i jest budowany z treści, które na bieżąco wnoszą uczestnicy zajęć.

Czy drama to po prostu odgrywanie scenek? 

Zdecydowanie nie. Generalnie dramą nazywamy wszystkie techniki, które wiążą się z doświadczeniem "bycia w roli". Przygotowanie i odgrywanie scenek jest tylko jedną z wielu technik dramowych.

Czy na warsztatach dramy będę musiał/a opowiadać o moim prywatnym życiu, odsłaniać się? 

Nie. Uczestnicy warsztatów nie muszą dzielić się swoim osobistym doświadczeniem, choć jeśli chcą - mogą. O stopniu otwartości i zaangażowania w warsztaty dramowe decyduje sam uczestnik.

Czym drama wyróżnia się na tle innych metod? 

Na tle innych metod drama wyróżnia się:

 • angażowaniem uczestników w proces szkoleniowy, są oni aktywnymi twórcami a nie jedynie odbiorcami,
 • stosowaniem technik związanych z wchodzeniem w rolę, przy jednoczesnym dbaniu o wysoki poziom bezpieczeństwa psychologicznego m.in.: odgrywane scenki są fikcyjne,
 • dużą skutecznością w szkoleniach związanych z postawami i rozwijaniem umiejętności.

Czym różnią się scenki dramowe, od scenek prowadzonych podczas szkoleń?

 • scenki dramowe mają ściśle określoną strukturę np. jasny moment rozpoczęcia i zakończenia, element „pożegnania z rolą" etc. Zapewnia to uczestnikom poczucie bezpieczeństwa i przewidywalności wydarzeń,
 • uczestnicy wcielają się w role, nie grają samych siebie w rzeczywistych sytuacjach z własnego życia, chroni to ich prywatność,
 • role do scenek dramowych przygotowywane są przez prowadzącego,
 • w trakcie improwizacji prowadzący często wprowadza dodatkowe techniki dramowe, pogłębiające rozumienie postaci i sytuacji,
 • podczas omawiania scenek dramowych uczestnicy odnoszą się do roli, nie zaś do osoby, która ją odgrywała. Zapewnia to poczucie bezpieczeństwa psychologicznego.

Jakie praktyczne zastosowanie może mieć drama? 

Drama jest aktywną metodą pracy z grupą. To w jaki sposób i do jakich celów jest ona wykorzystywana zależy od osoby prowadzącej zajęcia. Generalnie jej zastosowanie jest bardzo szerokie; dramę wykorzystują nauczyciele przedmiotowi w szkołach, trenerzy, psychoterapeuci.

Zespół Drama Way ma doświadczenie w wykorzystaniu dramy w pracy z:

 • organizacjami biznesowymi i pozarządowymi, instytucjami publicznymi (podczas szkoleń m.in. w obszarach: komunikacji, rozwiązywania konfliktów, budowania zespołów),
 • społecznościami lokalnymi (tworzenie projektów dramowo-teatralnych o charakterze aktywizującym),
 • młodzieżą i grupami ryzyka i z pogranicza ryzyka.

Wiecej informacji znajdziesz na naszym portalu wiedzy.