Rekomendacje

Zaświadczenie od:
Makro Cash&Carry
Dla:
Drama Way Centrum Szkoleń i Rozwoju
Zaświadczenie od:
Stowarzyszenie Klub TROP
Dla:
Marii Depty, Elizy Gniado i Aldony Żejmo - Kudelskiej
Zaświadczenie od:
Centrum Pracy i Kariery SWPS
Dla:
Trenerów Drama Way
Zaświadczenie od:
Homo Creatore
Dla:
Elizy Gniado i Aldony Żejmo - Kudelskiej
Zaświadczenie od:
Inicjatywa Rozwoju Osobistego
Dla:
Aldony Żejmo - Kudelskiej i Marii Depty
Zaświadczenie od:
Zakład Poprawczy w Barczewie
Dla:
Aldony Żejmo - Kudelskiej i Alicji Jaskulskiej
Zaświadczenie od:
Carte Blanche
Dla:
Aldony Żejmo - Kudelskiej i Marii Depty
Zaświadczenie od:
Prywatna Pracownia Pedagogiczna
Dla:
Aldony Żejmo - Kudelskiej i Marii Depty
Zaświadczenie od:
Uniwersytet Śląski
Dla:
Marii Depty
Zaświadczenie od:
Uniwersytet Warszawski
Dla:
Marii Depty
Zaświadczenie od:
Uniwersytet Warszawski
Dla:
Aldony Żejmo - Kudelskiej
Zaświadczenie od:
Uniwersytet Śląski
Dla:
Aldony Żejmo - Kudelskiej
Zaświadczenie od:
Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie
Dla:
Centrum Szkoleń i Rozwoju Drama Way
Zaświadczenie od:
Uniwersytet SWPS
Dla:
Centrum Szkoleń i Rozwoju Drama Way
Zaświadczenie od:
Ministerstwo Obrony Narodowej
Dla:
Centrum Szkoleń i Rozwoju Drama Way
Zaświadczenie od:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi
Dla:
Centrum Szkoleń i Rozwoju Drama Way