Program Szkoły

Program Szkoły Trenerów Dramy pozwala na dogłębne poznanie metody, podniesienie swoich kompetencji trenerskich oraz stworzenie własnych narzędzi dramowych.

Program Szkoły Trenerów Dramy obejmuje 244 godziny szkoleniowe (w tym 40 godzin Treningu Interpersonalnego i 40 godzin Treningu Dramowego, 9 wykładów). Program podzielony jest na trzy Moduły: Rozwojowy, Metodyczny i Treningowy. Podsumowaniem procesu edukacji w Szkole jest napisanie pracy na wybrany temat, związany z dramą lub Teatrem Zaangażowanym Społecznie.

1. Moduł Rozwojowy (self experience): Trening Interpersonalny (40 godzin), Grupa Rozwoju Osobistego (64 godziny)  

TYTUŁ ZJAZDU ZAKRES

1. Trening Interpersonalny

Wzajemne poznanie się i integracja uczestników.

2. Omówienie Treningu. Ja w grupie.

Wykład teoretyczny: Proces grupowy i dynamika pracy z grupą. Kontakt i kontrakt.
Warsztat: Omówienie dynamiki Treningu Interpersonalnego.

3. Samoświadomość:
O kontakcie i uważności na siebie i drugiego człowieka.

Wykład teoretyczny: Wprowadzenie do dramy. Przedstawienie założeń teoretycznych metody. 
Warsztat: Samoświadomość w kontekście osobistym i trenerskim.

4. Samoświadomość: Poczucie wewnętrznej mocy. 

Wykład teoretyczny: Drama a dramaterapia. Co trener dramy o dramaterapii wiedzieć powinien.

Warsztat: Źródła wewnętrznej mocy.

5. Samoświadomość: cudowna droga niedoskonałości - mój świat i moje wartości.

Wykład teoretyczny: Świat idei w dramie - filozoficzne i psychologiczne podstawy pracy metodą dramy.
Warsztat: Wartości w życiu codziennym i zawodowym- warsztat bibliodramy.

 

2. Moduł Metodyczny (professional traning): Warsztaty szkoleniowe w zakresie metodyki pracy trenerskiej ze szczególnym uwzględnieniem metody dramy i projektów teatralnych należących do nurtu teatru zaangażowanego społecznie.(80 godzin)

TYTUŁ ZJAZDU ZAKRES
1.Bajka w pracy z grupą. Trening kreatywności z elementami dramy.

Wykład: Teatralne źródła dramy.
Warsztat: Zjazd koncentrować się będzie wokół tematyki bajki i kreatywności z omówieniami odnoszącymi się do wykorzystania metod w szkoleniach i nurcie pedagogicznym/edukacyjnym.

2. Karty ról i praca z baśnią

Wykład: Kreatywność - teorie i obszary. 
Warsztat: Karty ról i improwizacje w pracy z grupą. Omówienia odnosić się będą do wykorzystania metody w pracy w biznesie i nurcie edukacyjnym/profilaktycznym.

3. Od stymulatorów do Teatru w Edukacji

Wykład:  Teatr w Edukacji.
Warsztat: Technika stymulatorów w pracy warsztatowej. Omówienia odnosić się będą do wykorzystania metody w pracy w nurcie edukacyjnym/profilaktycznym.

4. Techniki pracy Augusto Boala. Teatr Forum Wykład: Augusto Boal - jego filozofia i metodologia teatralna.
Warsztat: Techniki pracy Augusto Boala. Teatr Forum. Omówienia odnosić się będą do wykorzystania metody w animacji, zmianie społecznej, warsztatach związanych z umiejętnościami miękkimi.
5. Tożsamość i metodyka pracy trenera dramy Wykład: Budowanie warsztatów i modułów szkoleniowych.
Warsztat: Zjazd koncentrować się będzie wokół metod pracy i tożsamości trenera dramy. Omówienia odnosić się będą do wykorzystania metody w różnych środowiskach i kontekstach.

 

 

 

3. Moduł Treningowy (practice, sharing experience, supervision): Trening umiejętności dramowych (40 godzin), realizacja autorskich warsztatów, Zjazd superwizyjny (20 godzin), praktyki w projektach dramowych

TYTUŁ ZJAZDU ZAKRES
1. Trening umiejętności dramowych W trakcie Treningu uczestnicy przeprowadzą stworzony przez siebie fragment warsztatów dramowych wraz z sesją informacji zwrotnych.
2. Realizacja autorskiego warsztatu z wykorzystaniem metody dramy Uczestnicy realizują w wybranym przez siebie miejscu autorskie warsztaty wykorzystujące metodę dramy. Sugerowany czas trwania zajęć min. 14 godzin.
3. Zjazd superwizyjny Superwizja zrealizowanych autorskich warsztatów. Podzielenie się nabytym doświadczeniem. Podsumowanie i uroczyste zakończenie Szkoły.

Zobacz opinie absolwentów i prowadzących STD.