Szkolenia na zamówienie

Specjalizujemy się w szkoleniach prezentujących możliwości zastosowania dramy i teatru w pracy z grupą.

Z powodzeniem stosujemy dramę w profilaktyce i edukacji osób dorosłych i młodzieży.

Ze społecznościami i zespołami firm/instytucji tworzymy spektakle integracyjne i tematyczne.

Strona główna / Oferta / Szkolenia na zamówienie

Proponujemy szkolenia/warsztaty dla:

 • służb mundurowych,
 • zespołów trenerskich,
 • nauczycieli, wychowawców,
 • pracowników bibliotek,
 • animatorów, aktorów, reżyserów,
 • młodzieży, studentów.

Tworzymy spektakle zarówno ze społecznościami lokalnymi, jak i z zespołami firm/instytucji.

Przykładowe tematy zrealizowanych szkoleń:

 • dla bibliotek: Wykorzystanie metod TIE i teatru ze społecznością w pracy bibliotekarza
 • dla Straży Miejskiej: Szkolenie z zakresu komunikacji, asertywności, sposobów rozwiazywania konfliktów
 • dla (wychowawców) Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii: MOC(NA) MOC – wprowadzenie do technik dramowych
 • dla Teatru Polskiego: Drama i Teatr Forum
 • dla Teatru Ochoty: Teatr zaangażowany społecznie – wprowadzenie do metod
 • dla szkół licealnych: Warsztaty integracyjnych dla uczniów klas I
 • dla szkół (nauczycieli i uczniów): Wprowadzenie do Teatru Forum, zajęcia z profilaktyki zachowań ryzykownych/interwencji kryzysowej 
 • dla Uniwersytetu SWPS: Prowadzenie grupy Teatru Forum dla studentów zakończone przygotowaniem i realizacją spektaklu
 • dla Ministerstwa Obrony Narodowej: Warsztaty połączone z prezentacja spektakli  z zakresu mobbingu, przemocy domowej, cyber przemocy, uzależnień od środków psychoaktywnych, alkoholu, hazardu) 

Powyższe realizacje poparte są rekomendacjami.  

Metody pracy

W pracy szkoleniowej wyróżnia nas stosowanie metody dramy i teatru zaangażowanego (m.in. Teatru Forum), które wzmacniają aktywność, zaangażowanie i korzystają z pomysłowości uczestników.

Stosujemy metodę dramy, gdyż:

 • ukazuje konsekwencje destrukcyjnych/konstruktywnych zachowań,
 • rozwija empatię, umiejętności interpersonalne,
 • jest twórcza i kreatywna i dzięki temu – nie jest nudna!

Podczas naszych szkoleń metody dramowo-teatralne są zwykle metodami wiodącymi, choć nie zawsze jedynymi – znamy także inne metody pracy z grupą :)

Nasi trenerzy są nie tylko dobrze przygotowani do pracy z grupą ale także lubią swoją pracę. Poznaj ich!

Kontakt

W sprawie szkoleń na zamówienie prosimy kontaktować się z Aldoną Żejmo-Kudelską, tel. 607 937 719.