Strona główna / Zespol / Aldona Żejmo-Kudelska

Aldona Żejmo-Kudelska

superwizorka

Superwizorka metody dramy, trenerka warsztatu rekomendowana przez PTP, fundatorka i Prezeska Fundacji Edukacji i Kultury Drama Way, autorka wielu artykułów na temat Teatru Zaangażowanego Społecznie (możesz je przeczytać na www.teatrzaangazowany.pl).

Ukończyła studia magisterskie w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, CESLĘ (Centrum Studiów Latynoamerykańskich), Szkołę Trenerów Biznesu TROP, uczestniczyła w warsztatach szkoleniowych prowadzonych w Polsce i Wielkiej Brytanii przez m.in. John Somersa, Madaline Anderson-Warren, Ann Seymour oraz Adriana Jacksona. Jest absolwentką stażu w zespole terapeutów rodzinnych Grupy Synapsis oraz kursu w zakresie profesjonalnej pomocy psychologicznej w Laboratorium Psychoedukacji. Ukończyła także kurs dramy w Stowarzyszeniu ASSITEJ.

Od 2000 roku wprowadzała metodę dramy do Polski, tworząc w latach 2000- 2008 Stowarzyszenie Praktyków Dramy „STOP-KLATKA”. W latach 2002-2005 była członkiem jego Zarządu, a w latach 2005-2008 jego Prezesem. Jest współtwórczynią i trenerką powstałej w 2012 roku Szkoły Trenerów Dramy Drama Way – jedynego kompleksowego szkolenia tego typu w Polsce. Od 2013 roku odpowiada za organizację Szkoły i jej zawartość merytoryczną.

Od 2011 roku prowadzi procesowe Treningi dramowe dla trenerów łącząc doświadczenie praktyka dramy z pogłębioną wiedzą z zakresu pracy z grupą. W latach 2015-2018 odpowiadała organizacyjnie za duży projekt szkoleniowy realizowany we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej. W jego ramach współtworzyła i realizowała nowatorskie scenariusze edukacyjne adresowane do służb mundurowych m.in. na temat PTSD czy przeciwdziałania przemocy. Szkoleniami zostało objętych ponad 5.000 uczestników z całej Polski.

Od 2012 roku realizuje projekty edukacyjne wykorzystujące dramę i teatr na zlecenie firm i instytucji m.in. SWPS-u, Straży Miejskiej, Teatru Polskiego. Od 2019 roku prowadzi międzynarodowe projekty szkoleniowe/edukacyjne adresowane do trenerów z całej Europy, realizowane w ramach projektów Erasmus. Rozwija także pogłębione rozumienie pracy dramą i jej potencjał rozwojowy m.in. współpracując ze Stowarzyszeniem OPTA. Równolegle, w ramach działań w Fundacji Drama Way, od 2011 r. tworzy i realizuje projekty edukacyjne i rozwojowe adresowane do młodzieży i społeczności lokalnych wykorzystujące metodę dramy i Teatru Zaangażowanego Społecznie. Tylko w ramach projektu Teatr Codzienny w latach 20013 - 2018 współprowadziła ponad 1200 godzin warsztatów szkoleniowych dla ok. 250 trenerów z całej Polski. Takich projektów było więcej, można o nich poczytać na stronie Fundacji - www.fundacja.dramaway.pl

Obecnie doskonali swoje umiejętności uczestnicząc w szkoleniach i kursach z zakresu dramaterapii i pomocy psychologicznej.

Podsumowując: ma olbrzymie doświadczenie, nieustannie się rozwija i kocha to, co robi.

Poza tym znajduje czas by dostrzec także piękno gór po których z radością wędruje oraz spokój Podlasia, które jest jej drugim domem.

e-mail: aldona.kudelska@dramaway.pl