Strona główna / Zespol / Aleksandra Gajda

Aleksandra Gajda

trenerka

Ukończyła pięcioletnie studia magisterskie na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, na specjalności Psychopedagogika Kreatywności oraz Roczny Kurs Dramy dla Nauczycieli i Instruktorów Teatralnych. Absolwentka licznych kursów związanych z pracą z grupą oraz twórczymi metodami rozwiązywania problemów.

Jest asystentem w Zakładzie Psychopedagogiki Kreatywności w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Jako nauczyciel akademicki prowadzi m.in. treningi kreatywności i twórczego rozwiązywania problemów, treningi interpersonalne, warsztaty efektywnego uczenia się i zapamiętywania oraz warsztaty pracy z grupą. W ramach Laboratorium Twórczego Nauczyciela organizowanego przez zakład Psychopedagogiki Kreatywności APS prowadziła szkolenie „Praca z bajką metodą dramy". Jest współtwórcą programów treningowych: „Zmotywowany Umysł - Sposoby efektywnego uczenia się, trening kreatywności, komunikacja interpersonalna", w którym nadzorowała działania treningowe dla młodzieży gimnazjalnej, „Mazowieckie talenty", gdzie prowadziła treningi twórczości dla licealistów oraz „Kompas Kreatywności", w ramach którego prowadziła m.in. treningi twórczego myślenia dla dzieci i młodzieży oraz szkolenia dla nauczycieli i pedagogów. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności oraz European Council for High Ability.

Przygotowywuje rozprawę doktorską w Akademii Pedagogiki Specjalnej w obszarze twórczości i osiągnięć szkolnych, interesuje się również ukrytymi teoriami twórczości, rozpoznawaniem zdolności i postaw twórczych dzieci i młodzieży oraz sposobami ich rozwijania, w tym wykorzystywaniem dramy w rozwijaniu kreatywności. Ilustruje książki dla dzieci, wspina się na sztucznej ścianie, a do pracy jeździ na rolkach.