Strona główna / Zespol / Alicja Jaskulska

Alicja Jaskulska

superwizor, trenerka

Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW i rocznych studiów na Wydziale Dramy Uniwersytetu w Exeter (Wielka Brytania).  Absolwentka wielu szkoleń prowadzonych przez autorytety dramy m.in. John'a Somersa, Kate O'Maley, Sharon Muiruri, Ann Seymour, Madaline Anderson- Warren, Mandy Carr i Pete'a Holloway'a, Adriana Jacksona. Absolwentka warszawskiej Szkoły Trenerów w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA i szkoleń specjalistycznych, m.in. Stowarzyszenia Niebieska Linia, Stowarzyszenia OPTA, Dolnośląskiego Ośrodka Mediacji.

Od 1999 r. tworzy i realizuje projekty edukacyjne, rozwojowe i terapeutyczne adresowane do różnych grup odbiorców. Podczas pobytu w Wielkiej Brytanii współtworzy projekty prowadzone m.in. w ośrodku wychowawczym dla młodzieży Grenville Unit, w zakładzie poprawczym Atkinson Unit, w centrum dziennego pobytu dla osób z zaburzeniami psychicznymi Warkhouse oraz w ośrodku dla osób upośledzonych intelektualnie Daily Community Centre for People with Severe Learning Disabilities. Współtworzy program Teatru w Edukacji, realizowany w gimnazjum Exwick Middle School, poświęcony problematyce przemocy rówieśniczej, a także cykl zajęć pedagogicznych w ramach Children's Drama Club, działającego przy Wydziale Dramy Uniwersytetu w Exeter.

Od 2000 r. wprowadza metodę dramy brytyjskiej na grunt polski specjalizując się w profilaktyce przemocy. Jest współautorką programów dramowych adresowanych do:

  • młodzieży: "Bez agresji" i "Przemoc to niemoc"
  • osób odbywajacych karę pozbawienia wolności: "Drama przecow przemocy" i "Powrót" 

Od 2004 r. pracuje jako Kurator Specjalista w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli. Od 2002 r. roku prowadzi szkolenia skierowane do profesjonalistów, m.in. trenerów, psychologów, wychowawców, nauczycieli, terapeutów, pracowników socjalnych. 

W 2002 r. została członkiem - założycielem Stowarzyszenia Praktyków Dramy Stop-klatka i działała w nim aktywnie, jako członek Zarządu, do 2008r. W 2010 r. została wspólnikiem Drama Way Centrum Szkoleń i Rozwoju. W 2011 r. została Fundatorem i członkiem Zarządu Drama Way Fundacji Edukacji i Kultury.

Obecnie doskonali swoje umiejętności uczestnicząc w warsztatach The British Association of Dramatherapists w Londynie. W ramach Drama Way Fundacji Edukacji i Kultury współtworzy autorski projekt profilaktyki alkoholowej dla młodzieży prowadzony metodą Teatru w Edukacji  „Wielogłos". 

W ramach Drama Way Centrum Szkoleń i Rozwoju współtworzy Szkołę Trenerów Dramy.