Strona główna / Zespol / Anna Łoboda

Anna Łoboda

trenerka, superwizorka metody dramy

Wykształcenie: APS im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, studia pedagogiczne, kierunek pedagogika terapeutyczna, a także studia podyplomowe w zakresie „Profilaktyka i terapia problemów wychowawczych - pomoc dziecku i rodzinie"; absolwentka PWT w Warszawie (studia teologiczne, magisterskie). Absolwentka Szkoły Trenerów XXXVIII edycji organizowanej przez Metrum Warsztaty i Doradztwo Psychologiczne. Brała udział w pilotażowych  warsztatach "Bibliodrama jako sposób edukacji międzykulturowej osób dorosłych" zorganizowane przez Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "Teatr Grodzki " w Bielsku Białej . Ukończyła kurs "Bibliodrama w praktyce -  Kurs dla liderów", który przygotowuje do prowadzenia bibliodramy we własnej praktyce zawodowej i zakończony jest licencją leadera bibliodramy wg Karty EBN lub Europejskiego Stowarzyszenia Bibliodramy. Absolwentka wielu szkoleń z dziedziny dramy, psychodramy i bibliodramy prowadzonych przez ekspertów z kraju i zagranicy. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Nauczyciel dyplomowany, trener dramy, katecheta, pedagog pracujący w gimnazjum. Przez wiele lat prowadziła koło teatralne w gimnazjum oraz autorski program zajęć z dramy w ramach działań artystycznych dla uczniów gimnazjum. Prowadzi grupę teatralną PRETEKST. Prowadzi warsztaty rozwojowe metodami dramy i bibliodramy w kraju i za granicą. Występuje jako ekspert podczas międzynarodowych konferencji bibliodramatycznych. Prowadzi zajęcia w Szkole Trenerów Dramy w Centrum Szkoleń i Rozwoju Drama Way w Warszawie.

Za pracę wychowawczą otrzymała wyróżnienia:

  • dyplom "Euntes ergo docente omnes gentes" (2004),
  • Medalem Prymasowskim "Ecclesiae Populoque Servitium Praestanti" (2006).