Strona główna / Zespol / Ewelina Rechimbach

Ewelina Rechimbach

trenerka

Ukończyła pedagogikę resocjalizacyjną w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej (obecnie APS), podyplomowe szkolenie w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”, uzyskując certyfikat psychoterapeuty grupowego (analityka grupowego) oraz Szkołę Trenerów Fundacji Bene Vobis. W 2002 roku uzyskała rekomendacje trenerskie I – go stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Uczestniczyła w licznych stażach, szkoleniach i superwizjach, m.in. w : Laboratorium Psychoedukacji, Instytucie Psychologi Zdrowia, Grupie Synapsis, Poradni MOP, Grupie TROP, Polskim Stowarzyszeniu Psychoterapii Tańcem i Ruchem, Ośrodku IBA, Centrum Psychoterapii.

Od 15 lat prowadzi szkolenia, warsztaty i wykłady. Specjalizuje się w tematyce: budowania kontaktu z klientem, pracą z grupą (zespołem), komunikacją interpersonalną oraz radzenia sobie ze stresem i profilaktyki wypalenia zawodowego.

Współprowadziła szkolenia dla trenerów w Szkole Trenerów Biznesu FRDL, Szkole Trenerów Profilaktyki Fundacji Kierunek Rozwój oraz dla przyszłych terapeutów z podstaw pomocy psychologicznej w ramach Stażu Terapeutycznego – uzależnienia, współuzależnienia, DDA.

Od 2001 roku prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową o orientacji psychodynamicznej. Obecnie w praktyce prywatnej.

Współpracuje jako wykładowca z Polskim Instytutem Psychoterapii Tańcem i Ruchem w ramach 4-letniego podyplomowego szkolenia DMT, w obszarze teorii procesu grupowego i diagnozy psychodynamicznej.